kaplnka jelitovMurovaná kaplnka je zasvätená sv. Anne, matke Panny Márie, nachádza sa v staškovskej osade Jelitov.

Kaplnka je obklopená krížovou cestou siedmych bolestí Panny Márie. Pri kaplnke je aj prameň čistej horskej vody, ktorú si môžete načapovať. V areáli je viacero lavičiek i búdka s knihami.

foto: OCR Kysuce